AM Security


Avainhallinta


Avaimet oikeissa käsissä oikeaan aikaan

Traka on sähköinen avainhallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu avainten, avainnippujen ja kulkutunnisteiden hallintaan. Se parantaa yrityksen toiminnan turvallisuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta varmistamalla, että avaimet ovat oikeissa käsissä oikeaan aikaan. Järjestelmään kuuluva älykäs avainkaappi luovuttaa henkilölle vain hänelle sillä hetkellä kuuluvat avaimet. Kulkurekisteri kertoo kenellä avaimet ovat ja koska ne on otettu ja palautettu. Traka-mallista riippuen järjestelmä voi hälyttää ja lähettää ilmoituksen hallinnoijalle, mikäli avaimia ei palauteta ajallaan.

Trakaan voidaan liittää yrityksen kaikki avaimet – niin nykyiset kuin tulevatkin. Osa Traka-malleista on myös integroitavissa eri kulunhallinta- ja valvontajärjestelmiin.
 

Älykästä avainhallintaa

Järjestelmä koostuu älykkäästä avainkaapista sekä avaimiin liitettävästä iFobista, jolla avaimet lukittuvat kaapissa omille paikoilleen. Kun käyttäjä tunnistautuu kaappiin, hänelle sillä hetkellä kuuluvat avaimet vapautuvat lukituksesta. Käytön jälkeen, esim. työvuoron tai tietyn tehtävän päättyessä, käyttäjä palauttaa avaimet takaisin paikalleen.

 

Hyödyt käyttäjälle

• Keskitetty avainten hallinnointi
• Avainten jatkuva, reaaliaikainen seuranta
• Avain- ja käyttäjäkohtaiset raportit
• Avainten luovutus vain käyttöikeuden omaaville
• Käyttäjätunnistus PIN-koodilla, kulkutunnisteella tai biometrisellä tunnisteella
• Mahdollisuus muistuttaa palauttamattomista avaimista (Traka Touch)
• Mahdollisuus raportoida järjestelmän piiriin kuuluvien ajoneuvojen vioista (Traka Touch)
• Integroitavissa eri kulunvalvontajärjestelmiin (Traka Touch)
• Yrityksen kaikille – nykyisille ja tuleville - avaimille


Google+