AM Security


Lukitussuunnittelu


Tarpeiden mukainen lukitusratkaisu

Tärkeä osa lukituksen turvallisuutta on kiinnittää huomiota oikeisiin tuotevalintoihin, jotta saavutetaan luotettava ja turvallinen oviympäristö, sujuva ja tarkoituksenmukainen avainten reititys ja avainten määrä sekä hätäpoistumisteiden esteettömyys. Oikein suunniteltu lukitusratkaisu on vahva rakenteellinen suojaus kiinteistölle, jota voidaan täydentää mm. rikosilmoitinjärjestelmällä.
 

Turvallisuudesta ja käytönnöllisyydestä tinkimättä

Lukituksen tarkoitus on tehdä murtautuminen hankalaksi, siksi ulko-oviin suunnitellut käyttölukot avataan sisäpuolelta vääntönupista ja ne ovat takalukittavia. Paloturvallisuuden vuoksi lukon tulee sallia poispääsy ilman avainta. Koko kiinteistön lukot voidaan sarjoittaa samaan sarjaan, mutta toimimaan erilaisin pääsyrajoituksin. Lukituksen suunnittelussa on huomioitava pääovien lisäksi myös kaikki muut sisäänmenoreitit, pyöräsuojat ja pesutuvat, jne.

Kattavan tuotevalikoimamme lisäksi tarjoamme suunnittelijoille apua tuotteiden määrittämiseen rakennuskohteeseen, unohtamatta rakennusaikaista lukitusturvallisuutta.


Google+