AM Security


Muut paloturvatuotteet

Hätäpoistumistie lukitus

Vaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa julkisessa ja yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa, joissa voi olla yhtäaikaisesti suuri määrä ihmisiä, jotka eivät etukäteen tunne tilojen poistumisreittejä ja käytössä olevien lukituslaitteiden käyttöä.
 

Palokatkot

Palokatko on palo-osastojen välisten aukkojen tai talotekniikkaläpivientien tiivistys ja paloeriste. Palokatkolla pyritään estämään tulen ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa läpivienti-aukkojen kautta.
 

Palo-ovi automatiikka ja palo-ovijärjestelmät

Palo-oven toiminta estää tulipalon syttyessä sen leviämisen muihin tiloihin. Järjestelmä mahdollistaa kulkua haittaavien palo-ovien turvallisen aukipitämisen jokapäiväisessä käytössä, palo-ovet sulkeuvat automaattisesti mikäli alueella on havaittu savua tai ovet ohjataan järjestelmästä sähköisesti kiinni.
 

Palo- / kaasuilmaisimet

Ilmaisimia on toimintatavoiltaan useita erilaisia, joista valitaan sijoituskohteen mukaan oikea. Suurin osa tulipaloista on kyteviä paloja, joissa alkuvaiheessa syntyy savua, mutta lämpötilan nousu on olematonta. Tälläisiä kohteita ovat mm. sähkö-, tietoliikenne- ja viestintätilat, ATK-tilat, museot ja varastot. Tällöin ainoa luotettava tapa saada ilmaisu alkavasta palosta mahdollisimman nopeasti on käyttää savuilmaisimia.
 

Palorullaovet

Palorullaoven tarkoituksen on estää tehokkaasti palon leviämisen palo-osastosta toiseen, auttaa tulipalo-tilanteessa pelastamaan ihmishenkiä sekä vähentämään savun aiheuttamia aineellisia vahinkoja kiinteistössä.
 

Paloturvakaapit

Paloturvakaapissa säilytetään palonarat tavara. Paloturvakaappien palosuoja perustuu eristemateriaalin sisältämän kidenesteen höyrystymiseen ja sen lämpöä sitovaan vaikutukseen. Käyttötarkoitukseltaan kassakaapit ja paloturvakaapit ovat samanlaisia, niitä erottaa vain niiden murtosuojaus.
 

Sammutuspeitteet

Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista valmistettu peitto, jota alkusammutukseen. Sammutuspeitteitä on useita eri kokoja, joten peitteen hankinnassa kannattaa arvioida sen mahdollista käyttöä kohteen koon mukaan. Sammutuspeitettä voi joutua käyttämään sisätilojen lisäksi myös ulkona. Peitteitä kannattaa olla useita eri puolella kiinteistöä.
 

Savunpoistojärjestelmät

Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää uloskäytävät ja poistumisreitit savusta vapaana tulipalotilanteessa. Tulipaloissa syntyy lämpöä, savua ja myrkyllisiä kaasuja jotka vaikeuttavat pelastautumista ja lisäävät osaltaan palovahinkoja. Henkilöturvallisuuden ja sammutustöiden sekä omaisuuden suojelemisen kannalta on tärkeää saada kuuma savu pois jo palon alkuvaiheessa. Kun savunpoistoluukku avautuu, se poistaa savukaasuja ja muodostaa palotilaan savuttoman korvausilmavyöhykkeen. Samalla poistuu rakenteita vahingoittavaa kuumuutta.
 

Turvavalaistustuotteet

Turvavalaistusjärjestelmätuotteet ovat: opaste, merkki- ja turvavaloja, turvavalokeskuksia ja osoitteellisia valvottuja järjestelmiä. Tuotteet ovat osa joustavasti laajennettavaa järjestelmää, joka täyttää tämänpäivän vaatimukset, EN-standardit ja kotimaiset erityisvaatimukset. Selkeä opastevalaistus näyttää kulkureitin rakennuksesta turvallisesti ja nopeasti ulos.


Google+