AM Security


Paloilmoitinliikkeen työt

AM Security Oy TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike. Paloilmoitinliike on paloilmoittimien asennus, korjaus- ja huoltotöihin oikeutettu liike, jolla on palveluksessaan paloilmoitintöiden vastuuhenkilö. Pystymme tarjoamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille turvallisuusalan kokonaisvaltaisen paketin, alkaen suunnittelusta aina toteutukseen ja määräaikaishuoltoihin asti.

Toimitamme kaikki paloilmoitinliikkeen työt
 

AM Securityn kautta saat:

– Toteutuspöytäkirjat
– Hätäkeskusliittymäsopimukset
– Projektoinnin ja suunnittelun
– Paikantamiskaaviot
– Suunnitelman tarkastus
– Asennukset
– Käyttöönotot
– Huollot
– Vikakorjaukset

 

Tukes:n hyväksymä

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säädöksillä säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Asennus- ja huoltotöitä voivat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) rekisteriin merkityt liikkeet, joiden palveluksessa on vastuuhenkilö, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus.

Luettelo vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen on nähtävissä täällä.

Lisätietoja: www.tukes.fi


Google+