AM Security


Äänievakuointi

Äänievakuoinnilla ja yleisäänentoistolla tarkoitetaan järjestelmää, jonka kautta pystytään lähettämään kuulutuksia ja taustamusiikkia. Järjestelmää tarvitaan kiinteistöissä joissa on paljon ihmisiä, kuten kauppakeskukset, hotellit, tavaratalot, teollisuus, koulut, sairaalat ja liikenneasemat jne. Laadukkaalla äänentoistolla saadaan kriittisessä tilanteessa tärkeä viesti kaikkien kuultavaksi, jolloin henkilöturvallisuus paranee.

Ääniviestintä osaksi paloilmoitinjärjestelmää

Äänentoistojärjestelmiä käytetään yleensä tallenteiden toistamiseen sekä puheen vahvistamiseen. Puheen vahvistamista tarvitaan tiedotukseen, henkilöhakuun sekä hätä- ja muihin kuulutuksiin. Kun järjestelmää on helppo muokata, sitä voi soveltaa useaan erilaiseen käyttötarkoitukseen. Äänievakuointijärjestelmä on myös integroitavissa osaksi paloilmoitinjärjestelmään, jolloin paloilmoituksen aktivoiduttua annetaan automaattinen, ennaltaohjelmoitu kuulutus halutulla tavalla.

Järjestelmä koostuu

– Kuulutuskojeet
– Mikrofonit
– Tallentimet
– Virittimet
– Erilaiset vahvistimet
– Virtalähteet
– Kaiuttimet
 

Digitaalinen vai analoginen äänentoisto?

Vaihtoehtoja on digitaalinen yleisäänentoiston optisessa verkossa tai liitäntä suoraan IP-verkkoympäristöön. Järjestelmä on mahdollista rakentaa keskuksella tai keskuksettomaksi.

Äänentoiston laatu

Äänentoiston laatuun ja kuuluvuuteen vaikuttavat kaiuttimien määrä ja laatu, sekä tila jossa niitä käytetään. Isoihin kauppakeskuksiin ja liikenneasemille valitaan erilaiset ratkaisut kuin vastaavasti toimistoihin tai sairaalan odotustiloihin. Siksi niiden oikea valinta on erittäin tärkeää. Puhtaassa äänievakuointijärjestelmässä, jossa ei ole taustamusiikki mahdollisuutta, käytetään yleisesti torvikaiuttimia. Taustamusiikin soittoon torvikaiuttimet eivät sovellu, vaan silloin käytetään joko kattoon upotettavia kaiuttimia tai sylinterikaiuttimia. Paras äänentoisto saavutetaan erityisillä musiikkikaiuttimilla, tällöin myös tilan akustiikan tulee olla vastaavasti oikein suunniteltu.


Google+