AM Security


Paloturvatuotteet


PALOVAROITIN

Palovaroitin havaitsee alkavan palon ja hälyttää siitä äänimerkillä. Palovaroitin voi toimia joko paristolla vai verkkovirralla. Ympäristöministeriön asetuksen muutoksen E1(2008) mukaan palovaroitin tulee toimia verkkovirralla (230 VAC), tämä säädös koskee uudisrakennusten paloturvallisuutta. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. 

Vanhoissa asunnoissa paristokäyttöinen palovaroitin täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Palovaroitin on mahdollista liittää osaksi laajempaa turvajärjestelmää, johon voi kuulua mm. palo-, häkä-, murto-, kamera- sekä kosteusvalvonta. Näitä järjestelmiä on langallisena sekä langattomina. Lain mukaan palovaroittimia tulee olla vähintään yksi (1) kappale jokaista 60 huoneneliötä kohden.

PALOILMOITIN

Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ilmoituksen havaitsemastaan alkavasta palosta sekä toimintavarmuutta heikentävästä viasta. Järjestelmä antaa paloilmoituksen valvomassaan kiinteistössä joko akustisin tai optisin merkinannoin ja voi tehdä ilmoituksen hätäkeskukseen pelastuslaitoksen hälyttämiseksi.

Paloilmoitin valvoo koko rakennusta tai sen osaa, valvonnan laajuus määritellään aina rakennus- ja lupamenettelyn yhteydessä. Tällä pystytään lisäämään henkilöturvallisuutta sekä helpottamaan pelastustoimia isoissakin kiinteistö kohteissa. Paloilmoittimiin liittyvä työskentely on aina luvanvaraista, jonka TUKES myöntää kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Pelastuslaki (A:60) vaatii että kiinteistössä on automaattinen paloilmoitinkeskus,
joka on suoraan yhteydessä hätäkeskukseen, kun kyseessä on:

– Majoitustilat, joissa yli 50 majoituspaikka
– Hoitolaitokset, joissa yli 25 vuodepaikkaa
– Päivähoitolaitokset, joissa tilat yli 25 hoidettavalle
– Erityisryhmien asunnot, esim. vanhustentalot
 

HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT

Paloilmoittimen haltija tai hänen valtuuttamansa edustaja, vastaavat että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma, huollot ja muut korjaustoimenpiteet on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Paloilmoittimelle tulee määritellä hoitaja, joka on tehtäväänsä koulutettu. Paloilmoittimen hoitaja toimii paloilmoittimen yhteyshenkilönä, sekä vastaa kunnossapito-ohjelmasta ja sen läpiviennistä.

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyystä, tulee suunnittelun alkuvaiheessa laatia erityinen turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.


Google+