AM Security


Situator - tilannehallinta

Nopeammin ja tehokkaammin

Situator vertailee kaikkia järjestelmään saapuvia tietoja ja analysoi kehittymässä olevia tapahtumia tilannetiedon muodostamiseksi. Järjestelmä esittää automaattisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot, menettelytavat ja työnkulun, jotta varmistetaan johdonmukainen ja ennalta määritelty toimintatapa. Tämä vähentää inhimillisiä virheitä ja tulkintoja sekä mahdollistaa optimaalisen tilanteen hallinnan.

Järjestelmä on joustava ja hyödyntää aiempia investointeja ja jopa parantaa niiden toiminnallisuuksia. Vanhat järjestelmät voidaan sulauttaa helposti yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.


Visuaalinen tilannenäyttö

Järjestelmä sisältää älykkään visuaalisen tilannenäytön, jossa kaikki siihen tuleva informaatio esitetään reaaliaikaisessa karttapohjassa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa selkeän kokonaiskuvan hahmottamista. Situator monitoroi jatkuvasti järjestelmään tulevia poikkeuksia, jotka voivat olla merkkejä tilanteen kehittymisestä, jolloin niihin voidaan reagoida nopeasti ja vähentää riskejä tilanteiden eskaloitumisesta.


Automatisoitu työnkulku

Automatisoidun työnkulun ja raportoinnin avulla Situator varmistaa, että toimintavat ja menettelyt eri tilanteissa ovat yhdenmukaisia. Toimintapojen yhdenmukaisuuden kannalta raportit ja niiden purku ovat erittäin tärkeitä. Jokaisesta tapahtumasta ja siihen liittyvistä toteutuneista toimenpiteistä on saatavilla tarkkaa tietoa, esim. eri tiimien ja henkilöiden suoriutumista voidaan seurata ja analysoida jälkikäteen.

Järjestelmän ylläpitäjät voivat luoda monimutkaisiakin ohjeita eri tilanteisiin aina ruutinitoimenpiteistä hälytystehtäviin asti. Mikäli toimenpiteitä ei suoriteta ohjeistuksen mukaisesti, ne voidaan varatoimenpiteenä ohjata joko automaattisesti tai manuaalisesti muille henkilöille tai resursseihin.
 


Google+