AM Security


Hälytysjärjestelmät

Kaksi eri kategoriaa: langalliset- ja langattomat järjestelmät. Molemmat järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä, kokemattomampikin käyttäjä oppii toimimaan niiden kanssa. Osassa hälytysjärjestelmissä on mahdollista käyttää ns. yövalvontaa, sen ollessa kytkettynä, tilassa voidaan liikkua normaalisti, järjestelmä reagoi ainoastaan ovien, ikkunoiden sekä esim. ulkovarastossa tapahtuvaan liikkeeseen.


MURTOSUOJAUS

Kiinteistön tai asunnon murtovalvontajärjestelmä suunnitellaan aina yksilöllisesti täyttämään määrätyn kohteen ja sen käyttäjien turvallisuustarpeet. Murtovalvonnasta kertovat tarrat ovissa ja ikkunoissa sekä sisällä näkyvät ilmaisimet toimivat jo sellaisenaan tehokkaana suojana. Murron sattuessa voimakasääninen sireeni riittää usein pelottamaan murtovarkaan matkoihinsa ja sisätilat säästyvät vahingoilta. Jokaisen myydyn laitteiston mukana toimitetaan varoitustarroja sekä ohjeistetaan niiden oikeassa sijoittelussa.

Ohessa taulukko josta näkee eri riskiluokitusten asettamat vaatimukset rikosilmoitinjärjestelmille.
 

Järjestelmä koostuu

– Keskusyksikkö
– Tiedonsiirtoyksikkö
– Käyttölaitteet (koodinäppäimistö, kaukosäädin jne)
– Liiketunnistimet
– Ovitunnistimet
– Palovaroittimet
– Kosteusilmaisimet
– Sireenit
 

LANGALLISET keskukset

Langallisilla järjestelmillä tarkoitetaan laitteistoja, joissa keskuksen ja ilmaisimen välinen tiedonkulku ja virransaanti tapahtuu kaapelin kautta. Uudisrakennuksissa tulee miettiä etukäteen, minkälaisen rikosilmoitinjärjestelmän haluaa, koska se tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, esim. ilmaisimien sijoitus, kaapelointi, halutut lisäominaisuudet (mm. optimointi murto- ja palovalvonnalle), järjestelmän laajuus jne. Hyvällä suunnittelulla säästää rahaa ja aikaa. Langallisen järjestelmän etuna on kustannustehokkuus, eikä siinä tarvitse huolehtia paristojen vaihdoista.
 

LANGATTOMAT- ja hybridikeskukset

Langattomilla järjestelmillä tarkoitetaan laitteistoja, jossa keskuksen ja ilmaisimen välinen tiedonsiirto tapahtuu radioaaltojen avulla. Ilmaisimet ovat varustettu paristoilla toisin kuin langallisissa keskuksissa. Langattomia murtovalvontakeskuksia on kahdenlaisia: täysin langattomia sekä hybridikeskuksia. Langattoman järjestelmän etuna on helppo asentaminen ja laajentaminen. Langaton järjestelmä on tarvittaessa siirrettävissä, esim. muuton yhteydessä.

Hybridikeskukset ovat keskuksia, joihin voidaan liittää perinteisiä kaapeloitavia tunnistimia sekä langattomia tunnistimia. Toisinaan kohteeseen halutaan lisätä valvontaa paikkoihin joihin ei rakennusvaiheessa ole huomioitu kaapelointia tai kaapelointi on erittäin hankalaa. Tällöin hybridijärjestelmä on paras vaihtoehto.
 

OSAKSI KIINTEISTÖN VALVONTAJÄRJESTELMÄÄ

Turvajärjestelmä voidaan ohjelmoida varoittamaan myös mm. vesivahingoista kellaritiloissa, alkavasta tulipalosta tai laiteviasta. Kiinteistön murtovalvonta on mahdollista kytkeä osaksi kiinteistön valvontajärjestelmää, jolloin sillä voidaan säätää tarvittaessa myös lämpötilaa ja ilmastointia. Tästä hyvä esimerkki on loma-asunnon lämpötilan nosto ennen mökille saapumista, joka onnistuu yhdellä puhelinsoitolla (GSM-verkkoon kytketty järjestelmä).
 

SOVELTUVUUS

– Kodin ja kesämökin suojaaminen
– Yritykset
– Korkean turvallisuusluokan kohteet, esim. pankit, kultasepänliikkeet sekä apteekit
– Julkiset rakennukset ja kiinteistöt
– Suunnitellaan kohteen koon sekä tarpeen mukaisesti
– Vesivahingon-, tulipalon tai laitevian ilmaisemiseen
– Yövalvonta / kuorisuojaus
– Lemmikit huoneistossa
– GSM-verkkoon integroitavissa
– Hälytykset yhdistettävissä vartiointiliikkeeseen
– Hälytykset omaan matkapuhelimeen
– Integrointi osaksi kiinteistön automaatiojärjestelmää
 


Google+