AM Security


Turvakaapit


Turvakaappi arvo-omaisuuden säilyttämiseen

Jokaisessa kodissa ja yrityksessä on jotain arvotavaraa, rahaa tai papereita, joita halutaan turvata varkaudelta, häviämiseltä, palamiselta tai muuten tuhoutumiselta. On tärkeää valita käyttötarkoitukseen sopivin turvakaappi, jotta säilyttäminen on turvallisinta.
 

Paloturva-, data- vai kassakaappi?

Paloturvakaapissa säilytetään palonarat tavarat, asekaapissa aseet jne. Kun halutaan säilyttää arvotavaraa kuten kamerat, keräilykokoelmat ym., oikea valinta on joko paloturvakaappi tai kassakaappi. Datakaappi on suunniteltu erityisesti herkkien materiaalien, kuten CD-levyjen turvalliseen säilyttämiseen.

Paloturvakaappien palosuoja perustuu eristemateriaalin sisältämän kidenesteen höyrystymiseen ja sen lämpöä sitovaan vaikutukseen. Tulipalossa kaapin sisälämpötila nousee jo 10 minuutin aikana +100°C: een. Tavallinen paperi kestää lämpöä +175°C:een saakka, mutta datamateriaali ei kestä kuin +55°C, jonka jälkeen CD- levyt yms. tuhoutuvat. Käyttötarkoitukseltaan kassakaapit ja paloturvakaapit ovat samanlaisia, niitä erottaa vain niiden murtosuojaus.


Kassakaapin suojausluokitukset

Kassakaapilla tarkoitetaan sellaista arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 tai vastaavan mukaan mukaan. Sertifiointilaitos myöntää hyväksytylle laitteelle todistuksen ja siitä on merkkinä myös valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Varkauksilta omaisuuden suojaa kassakaappi, jonka tarjoama suojaustaso on määriteltävissä sen EURO-luokituksesta. Mitä vaativampaan suojaukseen kassakaappi tulee, sitä korkeampi on sen EURO-luokka.


10 000 eur = EURO I
30 000 eur = EURO II
60 000 eur = EURO III
120 000 eur = EURO IV
200 000 eur = EURO V
 

Aseiden säilyttäminen

Kaikki ampuma-aseet on aselain mukaan säilytettävä turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä säilytystilassa. Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, revolveria, itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella toimivaa 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa.

Kauttamme saatavissa useita erilaisia ja -kokoisia asekaappeja ampuma-aseiden turvalliseen säilyttämiseen.

Turvakaappia hankkiessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, AM Security Oy:n asiantunteva henkilökunta auttaa sinua oikean turvakaapin valinnassa.

 


Google+