AM Security


Turvakaapit


Turvakaappi arvo-omaisuuden säilyttämiseen

Jokaisessa kodissa ja yrityksessä on arvotavaraa, rahaa tai papereita, joita halutaan turvata varkaudelta, häviämiseltä, palamiselta tai muuten tuhoutumiselta. Jotta arvotavara säilyy turvassa vahingoilta, on tärkeää valita käyttötarkoitukseen sopiva turvakaappi.

 

Paloturva-, data- vai kassakaappi?

Kassakaappi antaa suojaa arvotavaroille ja -esineille suojaa murtautumista vastaan. Alempana on taulukko Finanssialan Keskusliiton asettamat suositukset euromääräisistä muortoluokista, jonka perusteella murtosuojausta kannattaa lähteä miettimään. Jos taas säilytettävä materiaali sisältää paperia ja muuta palonarkaa materiaali, suosittelemme valitsemaan paloturvakaapin, jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P) paperille.

Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan herkkiä materiaaleja kuten asiakirjoja ja mappeja tulipalolta. Paloturvakaappien palosuoja perustuu eristemateriaalin sisältämän kidenesteen höyrystymiseen ja sen lämpöä sitovaan vaikutukseen. Tulipalossa kaapin sisälämpötila nousee jo 10 minuutin aikana +100°C: een. Tämä ei haittaa kuitenkaan vahingoita vielä paperimateriaalia, joka kestää kuumuutta +175°C:een saakka.  Datamateriaali taas ei kestä kuin +55°C, jonka jälkeen mm. CD- ja DVD-levyt, muistitikut ja kovalevyt tuhoutuvat. Siksi datamateriaali tarvitsee suojakseen joko erillisen datakaapin tai  datasisälokeron antamaan lisäsuojaa tulipalojen varalle.

Se, minkä materiaalin suojaamiseen kaappi on palotestattu, ilmoitetaan oven sisäpuolella olevassa kyltissä. "P (PAPER) turvaa paperiset dokumentit, kun taas "DIS" (DISKETTE) merkinnällä varustetut kaapit suojaavat myös datamateriaalin.

 

Kassakaapin suojausluokitukset

Kassakaapilla tarkoitetaan sellaista arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 tai vastaavan mukaan mukaan. Sertifiointilaitos myöntää hyväksytylle laitteelle todistuksen ja siitä on merkkinä myös valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Varkauksilta omaisuuden suojaa kassakaappi, jonka tarjoama suojaustaso on määriteltävissä sen EURO-luokituksesta. Mitä vaativampaan suojaukseen kassakaappi tulee, sitä korkeampi on sen EURO-luokka. Kotitalouksille usein riittää EURO 1-tason kaappi. Finanssialan Keskusliitto on antanut enimmäiseuromääräiset suositukset siitä kuinka arvokasta materiaalia eri EURO-luokissa tulisi säilyttää.

 

Finanssialan Keskusliiton suosittelemat enimmäiseuromääräiset murtoluokat

10 000 eur = EURO I
30 000 eur = EURO II
60 000 eur = EURO III
120 000 eur = EURO IV
120 000 eur = EURO IV

 

Aseiden säilyttäminen

Kaikki ampuma-aseet on aselain mukaan säilytettävä turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä säilytystilassa. Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, revolveria, itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella toimivaa 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa.

Kauttamme saatavissa useita erilaisia ja -kokoisia asekaappeja ampuma-aseiden turvalliseen säilyttämiseen.

Turvakaappia hankkiessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, AM Security Oy:n asiantunteva henkilökunta auttaa sinua oikean turvakaapin valinnassa.

 


Google+