AM Security


Työajanseuranta

Työajanseurannalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla työnantaja kerää tietoa työstä, jota työntekijät ovat suorittaneet. Työajanseuranta on sekä palkanlaskennan apuna, että välineenä työvuorojen ja projektien suunnittelussa.


Automaattinen työajanseuranta

Automaattisessa työajanseurannassa työntekijät leimaavat työt leimauspäätteillä. Leimauspäätteitä hallinnoidaan työajanseurantaohjelman avulla taustatietokoneelta. Leimauspäätteiltä työntekijöiden leimaukset menevät reaaliajassa työajanseurantaohjelmaan ja siellä työnantaja voi tarkastella toteutunutta työtä. Tarkastelun myötä työnantaja voi suoraan hyväksyä tiedot palkanlaskentaan, pyytää lisäselvitystä määritellystä työvuorosta poikkeavasta tapahtumasta sekä käyttää tietoja suunnittelun apuna.
 

Joustava raportointi

Työajanseurannasta kerätyistä tiedoista voidaan eritellä helposti ja tulostaa erityyppisiä raportteja halutuista kohteista. Työajanseuranta mahdollistaa leimausten yhteydessä annettavat yrityskohtaiset syykoodit kuten työmatka, koulutus, sairastuminen jne.
 

Työajanseuranta rakennustyömailla

Työajanseurantalaitteiden avulla tiedetään jatkuvasti ketkä ovat paikalla työmaalla. Työajanseurantaan tehdyt leimaukset osoittavat mm. onko henkilö sairaana, ruokatunnilla, työmatkalla tai omilla asioillaan. Tämä on oleellista projektin etenemisen ja hyvän asiakaspalvelun kannalta. Työajanseuranta lisää myös henkilöturvallisuutta, sillä mahdollisen onnettomuuden sattuessa tiedetään välittömästi ketkä ovat työmaa-alueella.


Google+