AM Security


 

 

AM Securityn turvallisuusalan elinkeinolupaa on laajennettu 

AM Securityn turvallisuusalan elinkeinolupaa on laajennettu 9.10.2020 alkaen koskemaan myös vartiointiliiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksemme edustaja saa tarkastella asiakkaidemme käytössä olevia kulunvalvontajärjestelmän tai kameravalvontajärjestelmän lokitietoja sekä tallenteita. 

Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2017 alkaen, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla. Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa.
 

Mitkä tehtävät vaativat vartioimisliiketoiminnan elinkeinoluvan?

Mikäli yrityksessä tai taloyhtiössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä tai kameravalvontajärjestelmä, niiden lokitietojen tai tallenteiden katsomiseen tarvitaan vartioimisliikelupa, sillä laki yksityisistä turvallisuuspalveluista luokittelee ne rikoksenpaljastamistehtäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on syytä epäillä rikosta ja asiakas pyytää turvaurakointiliikettä hakemaan järjestelmästä lokitiedot tai kameratallenteista tietyt tapahtumat, yrityksellä tulee olla rajoitettu vartioimisliikelupa ja tiedon voi hakea henkilö, jolla on voimassa oleva vartijakortti. Näitä tietoja saa hakea ilman elinkeinolupaa, kun pyynnön tekee päällystöön kuuluva poliisimies tai mikäli asiakkaalle annetaan vain teknistä apua.

 

Tehtävä Turvallisuusalan
elinkeinolupa

Vartiointilii-
kelupa

Ei luvan-
varainen
Lukitukseen liittyvät työt      
Lukon korjaustyö, asennus ja muuttaminen X    
Lukitustyöt, sarjoitustyöt verstastyönä ja asiakkaan ovella X    
Pätkän poisto, jos avainpesä avataan X    
Lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto X    
       
Lukon sarjoitukseen liittyvät työt      
Sarjatietokäsittely lukkolikkeen ja lukkovalmistajan välillä. Avausten suunnittelu, päättäminen ja käsittely järjestelmässä tai manuaalisesti jne. X    
Sarjatiedon käsittely lukitusmuutoken tekemistä varten esim. haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin X    
       
Lukitukseen liittyvät pääkäyttäjätyöt      
Tunnisteen, avaimen, tagin tai kortin aktivointi tai passivointi ilman kulkualue-muutoksia (esim. hotellihuoneen kortin tai tunnisteen aktivointi)     X
Kulkualuemuutos, uuden kulkualueen tai avausryhmän jne luominen X    
Lukon tai lukijan ohjelmointityö etänä, liitetään lukija kulkualueesen jne. X    
       
Kulunhallinta, kuluvalvonta, kulunseuranta      
Koodilukon koodin vaihto X    
Kello-ohjauksen muuttaminen turvatekniseen järjestelmään kuten lukitus. Esim. kerrostalon porrasovien aikaohjaus X    
       
Muut      
Kameravalvontatiedon katseleminen, kv-lokin hakeminen ja tulkitseminen, rikoksenpaljastustehtävänä  

X

 
Teknisen avun antaminen asiakkaalle ym. tallenteiden hakemiseen, poliisin pyynnöstä niiden hakeminen rikosepäilytilanteessa     X
Kulunvalvontajärjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen, sisältäen lukijat, ovipäätteet, rasiat, jne. X    
RI-järjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen päätelaitteet, ilmaisimet, käyttölaitteet, ilmoituksensiirtolaitteet jne. X    
Kameravalvonnan asentaminen, järjestelmien kaapelointityöt ja dokumentointi     X
Avainluovutus ja –palautus. Annetaan avain, kirjataan järestelmään, otetaan kuittaus luovutettaessa/palautettaessa     X
Turvasuojaustehtävien välittäminen (esim. lukkopäivystystyön välittäminen)     X
Ovensulkijan vaihto     X

 

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:
https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat

Google+