AM Security


Lohjan toimipisteen uusi yksikönpäällikkö

Jesse Saastamoinen on aloittanut Lohjan uutena yksikönpäällikkönä 26.11.2019. Saastamoinen on toiminut yli 13 vuotta turvallisuusratkaisujen parissa, joista 6 vuotta esimiestehtävissä. Aikaisempia työnantajia ovat olleet mm. Lukkohuolto Meling Oy, Turvaykköset Oy sekä Certego Oy. Monipuoliset, eri tason alan työehtävät ovat tuoneet näkemystä ja kokemusta asioiden hoitamiseen. Tätä kokemusta Saastamoinen haluaa hyödyntää myös nykyisessä toimenkuvassan:

"Olen huomannut monia kuoppia, jotka olisi voinut välttää hieman paremmalla suunnittelulla ja valmistelulla. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.  Olenkin aina pitänyt erilaisista suunnittelu-  ja kehittämistehtävistä. Tästä syystä voimakas halu liiketoiminnan kehittämiseen on tullut kuin itsestään.

Olen myös muutosmyönteinen, joten en pelkää isojakaan muutoksia. Pyrin siihen, että muutosta tehtäessä jokainen askel vie eteenpäin ja toivottuun suuntaan. Liiketoiminnan tuloksen kannalta onkin tärkeää, että jokainen tekee oikeita asioita", kertoo tuore Lohjan yksikönpäällikkö.

Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi henkilöstötyytyväisyys on Saastamoisen mielestä yksi tärkeimmistä yrityksen menestyksen kulmakivistä:

"Työntekijöiden tyytyväisyys on erittäin tärkeässä osassa, jotta yritys voi menestyä. Monelle työntekijälle muutos voi olla vaikea hyväksyä tai ymmärtää, joten on tärkeää, että heitä kuunnellaan ja annetaan mahdollisuus mielipiteeseen. Muutosta tehdään aina yhdessä, ja siksi on tärkeää antaa työntekijöiden osallistua muutokseen. Positiivinen palaute hyvin onnistuneesta työstä luo yksilötasolla iloa ja välittämisen tunnetta. Lisäksi AM Securityllä on panostettu henkilöstön työhyvinvointiin mm. antamalla ePassin kaltaisia etuuksia! Sanonkin monesti, että henkilöstön ollessa tyytyväinen voi yrityskin paljon paremmin!”

Saastamoisen visioina on muuttaa kiinteistöturvallisuusalaa enemmän palvelukeskeiseksi ja panostaa laadukkaaseen työnjälkeen: "Ajateltaisiin mm. enemmän arvokasta työtä tekeviä ammattilaisia eikä vain halvalla saatavaa asennusta tai muuta tehtävää työtä. Arvostus mm. lukkoseppiä kohtaan on laskenut, ja haluankin omalta osaltani vaikuttaa arvostuksen nostamiseen."

Saastamoinen haluaa työn lisäksi haastaa myös itseään vahvistamalla henkilökohtaista osaamistaan. Suunnitelmissa on mm. TVEAT, liiketoiminnan ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinto (JYET). Työmaata riittää myös kotona, kahden pojan kasvattamisessa, joista Saastamoinen toivoo kasvattavansa iloisia, periksiantamattomia sekä kunnianhimoisia nuoria miehiä, joilla on kuitenkin jalat tukevasti maassa.

Mitä Lohjan yksiköön sitten on luvassa uuden yksikönpäällikön myötä:
"Ensimmäisenä tehtävänä on päivittää hieman Lohjan myymälän ilmettä. Tulkaahan käymään kahvilla!"Yhteystiedot:

Jesse Saastamoinen,
Yksikönpäällikkö, Lohja
Puh. 010 480 3683
jesse.saastamoinen@amsecurity.fi

 

 

Google+