AM Security


Arvot

Perusarvojamme ovat:

Kumppanuus, rehellisyyys, jatkuva kehittyminen, yrittäjähenkisyys ja henkilöstön arvostus, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

 
KUMPPANUUS

Palvelemme asiakkaitamme laadukkaasti ja nopeasti, tuottaen parasta mahdollista lisäarvoa asiakkaillemme asiantuntemuksemme ja välittämisemme kautta. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin.

Pidämme lupauksemme ja olemme luottamuksen arvoisia, pyrkien pitkäkestoiseen yhteistyöhön asiakkaidemme, päämiestemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa teemme pitkäjänteistä, kaikille osapuolille taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa.
 

REHELLISYYS

Kaikki toimintamme, niin suhteessa asiakkaisiin, päämiehiin, muihin yhteistyökumppaneihin kuin henkilöstöönkin perustuu rehellisyyteen ja keskinäiseen arvostukseen.

Rehellisyydellä tarkoitamme luotettavaa, oikeudenmukaista, tasapuolista, ennustettavaa ja avointa toimintaa, ymmärtäen turvallisuuden tärkeyden pitkäjänteisessä yhteistyössä.
Kaikki toimintamme niin asiakkaita, työntekijöitämme kuin yhteistyökumppaneitammekin kohtaan on avointa ja läpinäkyvää, pyrkiessämme avoimeen ja selkeään ajatustenvaihtoon, ettei ilmaan jäisi avoimia kysymyksiä keskustelukumppanin tulkittavaksi.
 

JATKUVA KEHITTYMINEN

Voimakkuutemme on se, että ymmärrämme toimialamme tarpeet käyttää uusinta teknologiaa turvallisuudesta tinkimättä. Päästäksemme parhaaseen lopputulokseen pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaisiimme ja päämiehiimme, löytääksemme parhaan ratkaisun kulloiseenkin tarpeeseen.

Olemme avoimia uusille ajatuksille ja yhteistyökuvioille. Laajat verkostomme ja hyvät, tiiviit suhteet päämiehiimme ja yhteistyökumppaneihimme antavat meille mahdollisuuden oppia uutta ja saada alan uusinta tietoa käyttöömme.

Tutkimme ja kehitämme omia toimintojamme saadaksemme työmme tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi, jolloin pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme paremmin.
 

YRITTÄJÄHENKISYYS

Yrityksemme perusta on työntekijöidemme tekemä työ ja kaikki työ yrityksessämme on arvokasta, merkityksellistä sekä tuottavaa. Työskentelymme perustuu luottamukseen, itsenäisyyteen ja yrittäjyyteen, jolloin jokaisella on mahdollisuus oman työnsä hyvään hallintaan.

Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita täyttämään asiakkaidemme tarpeet, pyrkien jatkuvasti kehittymään työssään ja parantamaan toimintaansa.

Yrittäjähenkisyyden ansiosta kaikki ottavat vastuun omasta työstään ja uskaltavat myös tehdä päätöksiä tarpeen vaatiessa.
 

HENKILÖSTÖN ARVOSTUS

Työntekijämme ovat ihmisinä tasa-arvoisia asemastaan riippumatta ja uskomme heidän mahdollisuuksiinsa sekä kehittymiseensä.

Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme takaamalla heille turvallisen ja luottamuksellisen toimintaympäristön, joka tarjoaa kehittymismahdollisuuksia.

Yrityksemme menestyy vain työntekijöidemme menestyessä. Panostamme henkilöstömme koulutukseen määrätietoisesti, joka edesauttaa myös työssä jaksamisessa.

Google+