AM Security


Laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

AM Securityn Oy:n laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka määrittelevät yrityksen sitoutumisen ja vastuut laadun, ympäristön sekä työterveyden ja turvallisuuden suhteen ja niitä noudatetaan kaikissa yrityksen toiminnoissa. Jokainen AM Security Oy:ssä työskentelevä on velvollinen noudattamaan yrityksen politiikkaa ja toimimaan sen pohjalta laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Maailmanluokan toiminta

– Pidämme lupauksemme
– Teemme kaikkemme tyydyttääksemme asiakkaan tarpeet
– Noudatamme toiminnassamme meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä
– Noudatamme toiminnassamme meitä koskevaa työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä
– Tavoitteenamme on paras hinta/laatusuhde
 

Laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus ovat jokaisen vastuulla

– Sitoudumme yrityksen arvoihin
– Jokaisen työ on laadukasta ja turvallista
– Jokaisella on oikeus odottaa laatua ja turvallista työympäristöä
– Käytämme toiminnassamme kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähennämme toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia toimintatapojen kehittämisen keinoin
 

Yhteistyö

– Olemme sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme luotettava kumppani
– Suosimme alihankkijoita ja sopimuskumppaneita jotka tukevat yhtiön ympäristöpolitiikan toteutumista
– Suosimme alihankkijoita ja sopimuskumppaneita jotka tukevat yhtiön TTT-politiikan toteutumista
– Laatumme rakentuu avoimelle tiedonvälitykselle
 

Jatkuva kehitys

– Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua sekä ympäristöasioiden hoitoa
– Arvioimme toimintamme ympäristöriskejä, pyrimme poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa
– Ohjaamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä johdonmukaisella opastuksella
– Tunnistamme työn ja työympäristön riskit ja hyödynnämme näitä tietoja jatkuvassa parantamisessa
– Kehitymme oppimalla ja jakamalla osaamistamme

Google+